ZRAKOVÉ VADY

CHARAKTERISTIKA VIDĚNÍ

Oko je optický systém. Světlo přicházející do oka prochází rohovkou a čočkou, na kterých se láme tak, aby dopadlo přímo na místo nejostřejšího vidění, na sítnici. Čočka navíc změnou svého tvaru umožňuje u mladších lidí zaostření na různé vzdálenosti. Aby člověk dobře viděl, je nutno, aby zůstal zachován správný poměr délky oka a lomivosti rohovky i čočky. Pokud je tento poměr vlivem dědičnosti nebo vývoje narušen, dochází k rozostřenému vidění. Takto vznikají tzv. refrakční vady oka.

KRÁTKOZRAKOST

Je to zraková vada, která neumožňuje ostré vidění. Oko je příliš dlouhé a obraz se vytváří před sítnicí, na sítnici vzniká obraz neostrý. Krátkozraký člověk (myop) vidí špatně předměty v dálce, ale předměty blízké vidí velice ostře. Je to vrozená zraková vada, která se projevuje mezi 6. a 25. rokem života. Krátkozrakost (myopie) se upravuje mínusovou korekcí. Mínusové brýlové čočky jsou silnější na okraji a nazývají se rozptylky. Tato skla umožní myopovi ostré vidění.

DALEKOZRAKOST

Dalekozrakost (hypermetropie) je zraková vada, při které je oko příliš krátké a obraz vzniká za sítnicí. Obraz na sítnici je neostrý. Dalekozraký člověk vidí špatně nejen na blízko, ale i na dálku. Na dálku se mu může podařit zaostřit, ale pouze na základě značné námahy očí, která způsobuje jejich častější únavu. Potíže, kterými bývají bolest hlavy a únava očí, nastávají nejčastěji večer po práci. Lehká hypermetropie může probíhat nepozorovaně až do 35 - 40 let. Při větší vadě je rozpoznána již v dětství. Dalekozrakost se upravuje plusovou korekcí. Plusové brýlové čočky (spojky) vytvoří ostrý obraz na sítnici. Tato skla jsou silnější uprostřed a ke kraji se ztenčují.

ASTIGMATISMUS

Astigmatismus je způsoben různým zakřivením převážně rohovky. Paprsky vcházející do oka nevytvoří jedno ohnisko, ale dvě ohniskové linie v různé vzdálenosti. Tyto linie se mohou nacházet před nebo za sítnicí. Díky takovému zobrazení je vidění neostré a deformované. Astigmatismus může být zkombinovaný s jinými vadami jako je krátkozrakost či dalekozrakost. Astigmatismus může vyvolat bolesti hlavy a únavu očí. Tato oční vada se upravuje tórickou korekcí. Tento typ brýlových čoček vyrovnává nepravidelnosti zakřivení rohovky.

PRESBYOPIE

Presbyopie je vada, která se začíná projevovat kolem 40. roku života. Je způsobená snížením pružnosti oční čočky. Čočka se nemůže potřebně vyklenout a tím zaostřit na blízké předměty. Toto způsobuje problémy především při čtení a práci na blízkou vzdálenost. Presbyopie se projevuje především prodloužením čtecí vzdálenosti (tzv. krátké ruce). Tato oční vada se upravuje plusovým přídavkem do blízka tzv. addicí. Pro korekci presbyopie existuje více druhů brýlových čoček v závislosti na kombinaci s jinými očními vadami (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a na Vašich požadavcích pro práci do blízka. Váš oční optik Vám na základě analýzy Vašich potřeb poradí s volbou nejvhodnějšího způsobu korekce.